Kunder i urval:

Arla Minior 

Archidea 

CA bygg- och miljöanalys

DHR – De Handikappades Riksförbund 

Dalblads Nutrition AB 

Everled Lightning 

Friskis & Svettis 

Göteborgs Bostads AB Poseidon 

LFF – Lokalförsörjningsförvaltningen 

Nidacon International AB 

Stiftelsen Göteborgs Stenstad 

Stamfast Tellstedt i Göteborg AB 

Wikström VVS-Kontroll AB